0/0
0 0

Opphavsrett

På vår hjemmeside kan ikke brukere laste opp opphavsrettsbeskyttede bilder. Hvordan kan en vite hvilke bilder som er opphavsrettsbeskyttet, og hvordan forklarer en det for barnet? Her er noen enkle forklaringer som kan fungere som utgangspunkt for å prate med barnet om det. Et bilde, en tekst eller en video (et ”verk”) tilhører den som har skapt verket. Den personen kalles opphavspersonen. Denne personen har rett til å bestemme hvordan bildene kan brukes. For å få lov til å bruke et bilde som en har funnet på Internett må en spørre den personen som har tatt bildet om en får lov til å bruke det. I noen tilfeller vil opphavspersonen for eksempel at navnet hans/hennes skal settes på, eller at en lenker til hjemmesiden der bildene ligger. Hvis en selv har tatt bildene er det en selv som er opphavspersonen. Da kan en selvfølgelig bruke dem. Men hvis en har tatt bilde av andre mennesker er det bra å spørre dem først, om det er greit at en legger bildet på hjemmesiden. Selv om en kjenner den som har tatt bildene, må en først spørre om det er greit å legge dem ut. Godt tips: På søkemotoren Google kan en stille inn så en bare ser bilder som en kan bruke uten å spørre om lov. En går inn på Verktøy og velger Bruksrettigheter. Der velger en ”Merket for gjenbruk” eller ”Merket for gjenbruk, med endringer” dersom en vil gjøre noen endringer i bildene.