0/0
0 0

Lagring

Informasjon (f.eks. bilder) som våre medlemmer legger opp på våre hjemmesiders forumer, lagres på våre servere. Den særskilte opphavsretten til bilder som lastes opp på Stabenfeldts hjemmesider forblir hos det særskilte medlemmet, eller fotografen. Når medlemmer laster opp bilder på hjemmesidene gis Stabenfeldt rett til å bruke bildene innenfor rammene til Stabenfeldts klubber.