0/0
0 0
Konkurranseregler
Konkurranseregler
• Kun medlemmer i Penny & Friends kan delta i konkurransene. • Innsendte bidrag er Penny & Friends’ eiendom og returneres ikke. • Gjennom å delta gir du Penny & Friends retten til å offentliggjøre bidraget, vise og bruke det i alle mediekanaler. • Du bekrefter at det foreligger samtykke til bruk av innsendte bilder fra de personer som er med på bildene. • Du fraskriver deg retten til å, utover premien, bli kompensert for bruk av bidraget. • Du samtykker til at Penny & Friends, for å administrere konkurransen, behandler de personopplysningene du gir fra deg. • Juryen består av personal ved Stabenfeldt AS. • Juryens beslutning kan ikke påklages. • Ansatte i Stabenfeldt og nærstående av dem kan ikke delta i konkurransen. • Vinnerne underrettes via post, e-post, telefon eller melding via pennyfriends.no. • Gevinster kan ikke erstattes med kontanter. • Eventuell premieskatt betales av vinneren.